O inwestycji w kadry mówi się głównie w kontekście szkolenia pracowników na niższych szczeblach. Jednak także kompetencje menedżerów trzeba rozwijać, jeśli zespół ma pracować wydajnie i bez zgrzytów. Dlaczego to ważniejsze, niż się zwykle wydaje?

Różne systemy w w różnych branżach

Niewiele jest osób, które mają naturalny dar do skutecznego zarządzania, a nawet w ich przypadku nie zawsze udaje się w pełni ich umiejętności wykorzystać. Wszystko dlatego, że zarządzanie procesami, personelem lub działalnością w różnych branżach będzie wymagało nieco innego podejścia. Nawet znane koncepcje menedżerskie modyfikuje się, żeby lepiej odpowiadały lokalnej specyfice. Szkolenia zarządzanie zespołem pozwalają menedżerom średniego i wyższego szczebla lepiej wdrożyć się w specyfikę zakładu lub branży i dają konkretne narzędzia, które z różnych powodów mogą być w danej sytuacji skuteczniejsze od ogólnych modeli działania.

Zarządzanie ludźmi i projektami cały czas ewoluuje

Choć menedżerowie często z sukcesami korzystają z modeli pracy zbudowanych już dość dawno temu, to trzeba pamiętać, że i w nich wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany. Powstają także nowe koncepcje, które niekiedy okazują się zdecydowanie skuteczniejsze od starych systemów. Kompetencje menedżerów trzeba rozwijać, żeby ich warsztat stale się rozszerzał, ponieważ to pozwala zachować kluczową dla skutecznego działania elastyczność. Zarządzanie zespołem dziś przebiegać powinno inaczej niż 10, a nawet inaczej niż 5 lat temu. Firmy funkcjonują w innym otoczeniu gospodarczym, sama struktura zatrudnienia też się zmienia i należy to uwzględniać, myśląc o pracy kadry zarządzającej. Nawet jeśli nie wdraża się zupełnie nowych systemów, to menedżerowie po szkolenia zyskują większą wiedzę i umiejętności wdrażania wybranych elementów z innych systemów tam, gdzie uznają to za konieczne lub pomocne.

Szkolenie zawsze pomaga w zgraniu zespołu

Szkolenia z zarządzania zespołem dla kadry średniego i wyższego szczebla mają duże znaczenie dla morale zespołu. Nie chodzi tylko o to, że po szkoleniu do pracy wróci skuteczniejszy i lepszy menedżer. Drugim aspektem jest to, że pracownicy, od których wymaga się regularnego doskonalenia, będą też mieli świadomość, że podobne wymagania stawia się menedżerom. Nie tylko w oczywisty sposób może to wpływać na wyniki całego zespołu, ale też daje dowód na to, że zarząd firmy stawia określone wymagania pracownikom na wszystkich stanowiskach, również menedżerom. Jeśli pomija się ich szkolenia, to nawet przy wysokim poziomie kompetencji mogą być oni uznawani przez pracowników za oderwanych od rzeczywistości, co bez względu na wyniki, stanowi poważny problem w zgraniu zespołu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here