Od marca 2020 roku na rynkach finansowych inwestorzy doświadczyli ogromnych spadków. Od tego czasu indeksy giełdowe urosły jeszcze bardziej windując ceny aktywów do maksimum. Stare porzekadło mówi, że jeśli coś urosło, to musi upaść. Jednocześnie słyszy się sporo opinii o możliwej korekcie. W takiej sytuacji warto zadbać o odpowiednią strategię, która pozwoli uchronić kapitał przed stratą. Czy zastosowanie kontraktów terminowych może być sposobem na spadki?

Czym charakteryzują się instrumenty futures?

Kontrakty terminowe stworzono, aby zabezpieczyć portfel inwestycyjny przed zmianami cen instrumentów. Dwie strony rynku zawierają umowę kupna i sprzedaży tego samego instrumentu po określonej cenie w przyszłości. Jedną z form kontraktów terminowych są instrumenty futures, które są notowane na rynkach giełdowych. Są to standaryzowane umowy pomiędzy uczestnikami rynku, które są rozliczane codziennie. Wymagają wniesienia depozytu zabezpieczającego i są rozliczane za pomocą gotówki.

Rolowanie kontraktów

Kontrakty futures posiadają swój termin wygaśnięcia, który wyznacza ostatni dzień, w którym możliwe są operacje na tym instrumencie. Zależnie od sytuacji, inwestor ma kilka możliwości postąpienia z kontraktem. Może zamknąć pozycję przed dniem wygaśnięcia i zapomnieć o sposobie rozliczenia. Istnieje również możliwość przedłużenia kontraktu poprzez zamknięcie pozycji i otwarcie nowej z dłuższym terminem ważności. Ta operacja nosi nazwę rolowania i jest częstą praktyką stosowaną na rynku. Jej wykorzystanie zależy od płynności na danym instrumencie i innych czynników.

Gdzie warto kupować kontrakty terminowe?

Kontrakty futures można kupować podobnie jak inne instrumenty finansowe w instytucjach pośredniczących na rynku. Dobre platformy brokerskie umożliwiają zakładanie kontraktów na surowce, akcje i inne instrumenty bazowe. Oferują również notowania kontraktów opartych na światowych indeksach giełdowych. Może to być doskonały wybór dla inwestora o dużej wiedzy makroekonomicznej, który obserwuje szeroki rynek finansowy. Jeśli jesteś taką osobą, to kliknij i sprawdź, czy ta oferta jest tym, czego szukasz!

Wybór odpowiedniej strategii

Nie bez znaczenia jest wybór odpowiedniej strategii. W przypadku możliwości wystąpienia głębokich spadków warto zająć pozycję krótką w kontraktach futures. Warto pamiętać, że spadki charakteryzują się dużą gwałtownością i trwają dużo krócej niż wzrosty. Jeśli indeksy będą pięły się w górę to lepszym pomysłem będzie zajęcie pozycji długiej za pomocą kontraktu terminowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here