Ulgi podatkowe przewiduje prawo i mają one zastosowanie w określonych sytuajach. Poprzez ulgi, możemy obniżyć sobie wysokość podatku PIT, a nawet uzyskać zwrot z podatku. Sprawdź jakich odliczeń możesz dokonać od podatku z 2020 roku.

Jakie ulgi podatkowe w 2020? Odliczenia od podatku 2020.

Ulga prorodzinna – na dzieci. Maksymalnie możemy odliczyć 1112,04 zł na rok (warunek dochodów), na jedno dziecko, na drugie dziecko 1112,04 zł, a na trzecie 2000,04 zł i na czwarte i kolejne – 2700 zł. Wymaganymi dokumentami do uzyskania tej ulgi, są akty urodzenia i prawo opieki nad dzieckiem. Ulgi prorodzinnej nie rozliczymy składając PIT-28 lub PIT-36L.

Składki zdrowotne – maksymalne odliczenie w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w roku 2020. Wymaganym dokumentem jest RMUA. Do rozliczenia jest brane 7,75% podstawy. Kwotę składek zdrowotnych wpisujemy na deklaracji PIT.

Odliczenie za pracę za granicą, czyli ulga abolicyjna. Maksymalnym odliczeniem jest kwota podatku z zagranicy. Dokumentem wymaganym jest dokument zza granicy, będący odpowiednikiem PIT-11.

fot. pixabay.com

Jakie odliczenia od dochodu za 2020 rok?

 • Ulga termomodernizacyjna – maksymalne odliczenie to 53000zł. Wymagane dokumenty do uzyskania ulgi to faktury z podatkiem VAT. Wydatki można rozliczać do 6 lat od momentu poniesienia pierwszych kosztów.
 • Wpłaty na IKZE (Indywidualne konto emerytalne) – maksymalnie odliczamy wartość równą podstawie opodatkowania, lecz nie więcej niż 6272,40 zł. Wymaganym dokumentem jest potwierdzenie wartości zapłaconych składek.
 • Ulga na badanie i rozwój – odliczenie 100% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.
 • Składki na ZUS – tradycyjnie, wysokość zapłaconych lub pobranych składek za rok 2020. Jako poświadczenie wystarczy dokument RMUA lub inne potwierdzenie zapłacenia składek.
 • Ulga na leki – możemy odliczyć koszt leków minus 100 zł za miesiąc, a jako potwierdzenie – wystarczy rachunek i zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków.
 • Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – maksymalnie odliczamy wysokość poniesionych wydatków. Jako dokument potwierdzający – dowód poniesienia wydatku (rachunek). Dodatkowo – orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Ulga na samochód za rok 2020 wynosi 2280 zł. Dokumenty potwierdzające to akt własności lub współwłasności oaz orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania zarówno I jak i II grupy.

Jakie darowizny odliczać od PIT?

fot. pixabay.com
 • Od dochodu możemy także odliczyć darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze dla kościołów – do 100% dochody, bez ograniczeń dochodowych. Jako potwierdzenie potrzebujemy dokumentu potwierdzającego realizację celu przez Kościół – w czasie do 2 lat.
 • Również możemy odliczyć darowizny na kult – do 6% dochodu podatnika i oczywiście musimy mieć potwierdzenie darowizny.
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego również polegają odliczeniu 6% dochodu podatnika. Także musimy mieć dokument potwierdzający darowiznę.
 • Jako darowizna rozpatrywane jest także krwiodawstwo i osocze. Oddanie krwi to maksymalnie 6% dochodu i jako potwierdzenie, stacja krwiodawstwa wydaje nam dokument imienny. Podobnie w przypadku osocza, lecz tutaj maksymalne odliczenie to 8750 zł rocznie.
 • Darowizny na cele edukacji zawodowej – do maksymalnie 6% dochodu podatnika, jako dokument – umowa darowizny.
 • Darowizna na cele związane z walką z COVID-10 – do 100% dochodu, a nawet do 200% wartości darowizny. Jako potwierdzenie – umowa darowizny składników majątku.
 • Darowizny na rzecz placówek oświatowych – do 100% dochodu podatnika, jako potwierdzenie umowa darowizny (darowizna fizyczna – np. Tablety, laptopy). Darowizny pieniężne nie podlegają odliczeniu.
 • Ulga na Internet – do 760 zł na rok, jako potwierdzenie dokumenty potwierdzające płatność.

Odliczamy także stratę podatkową. Maksymalnie do 50% dla strat z lat 2018 i lat wcześniejszych oraz 100% straty z roku 2019, o ile nie przekracza 5 mln. W przypadku wyższej kwoty, do 50% nadwyżki. Również odliczamy stratę spowodowaną COBID-19 – również w wysokości do 50%. Jako dokumenty potwierdzające – PIT za poprzednie lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here